SIA ‘my place’  ir noslēdzis 28.07.2017  līgumu Nr. SKV-L-2016/279 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

KUKUU will participate at New York City’s leading design and crafts market NY NOW! Our design product SO:LO is chosen for the Eco Choice Awards program and will be exhibited in two places — national booth and The NY NOW® sustainability: design for a better world® display.